Середа., 28. жовтня 2020

 Jánosi    kalauz

Jánosi   /társközsége Balazsér/  a Beregszászi járásban  /Kárpátalja,Ukrajna/ terül el, összterülete 3277 hektár, a két község lakossága 2861 fő.

Beregszász megyei jogú várostól, mely egyben  járási székhely is ,6 km-rre fekszik,10 km-rre az Asztély-Beregsurány határátkelőtől  és 70 km-rre Ungvár-várostól.

Önkormányzati intézményrendszere a következő: 

-községháza, orvosi rendelő,kúltúrház,3 könyvtár, középiskola,mezőgazdasági líceum, 2 óvoda.

A falu évi  költségvetése  840  ezer hrivnya, / 28 millió HUF /.Az állami dotáció 42 százalékos.

Munkanélküli rétege a lakosságnak gyakorlatilag nincs, 3-7 közmunkás dolgozik a két község területén,akik regisztráltan munkanélküliek.

Évente  3-5 házasság kötődik, 0,5 válást regisztrálunk, 40-45-en  halnak meg, s csak 23-27-en születnek. A lakosság , és ezen belül a magyarok száma, évek óta  csökkenőben van.

A nemzetiségi  mutatók szerint a lakosság  összetétele a két községben  átlagosan a következő:

-85 % magyar,

-10%- roma,

-5%- egyébb/ ukrán, ruszin,orosz,grúz, stb.

Тestvértelepülési kapcsolatokat ápolunk Göd ,Kunhegyes és Dombrád városok, Pácin községgel /Magyarország/ és Zétény község/Szlovákia/ településekkel.Kúltúrális , sport-, valamint önkormányzati vonalon  fejlesztjük  együttműkodésünket. 2010 őszén  anyaországi megkeresésre, felvettük a kapcsolatot Dunaújváros sportegyletével is, akik anyagi támogatást nyújtottak a jánosi ovoda konyhájának felszereléséhez.

Jánosiban többnyire görögkatolikusok élnek /1000 fő/ , a reformátusok lélekszáma-360 fő,míg Balazséron a hívek  létszáma nagyjából fordított arányú.Úgy Jánosiban, mint Balazséron  mindkét történelmi egyházközségnek van saját temploma és saját temetője.

Az ezredforduló évében lett étadva a balazséri református gyülekezet részére az úgynevezett Pogány- Kastély, mely arról híresedett el, hogy 1992-ben, a balazséri református templom átadásának ünnepségén Pogány Pálné, született Horthy Etelka hamvai, gyermekei által, eme kastély udvarán lettek szétszórva. Azóta  nagy felújítást végeztek az épületen a Kárpátaljai református egyházkerület  munkatársai,jelenleg BÉTEL-központ működik itt /csendes hetek, lelkigyakorlatok,gyermeküdültetés,stb./

Szomszédságában ,egy hatalmas udvarral körűlvéve ,helyezkedik el a balazséri ovoda épülete, melyet  jelenleg 22 gyermek tarthat második otthonának.2011 év folyamán ,a balazséri lakosság igényeit kielégitendő,itt pótcsoport megnyitását tervezi az önkormányzat.

 

 

 A balazséri  református templom 1992-ben épült, /lelkipásztoruk Szilágyi Károly tiszteletes/javarészt német anyagi segítséggel, de szép számmal adakoztak az építéséhez  Dombrád város református hívei is.Gyakran hallhatók itt Soós Kálmánné,Katalin  tiszteletesasszony prédikációi,aki éppen Dombrádról szokott ellátogatni a balazséri gyülekezethez.

 

 

 

A görögkatolikus templom 1897 –ben épült, melyet a balazséri katolikus hívek tartanak fenn teljes egészében, Egressy Miklós  g.k. parókus vezetésével.

   

Ahogy haladunk Jánosi felé a főúton, szemünk elé tárúl a Jánosi középiskola háromszintes épülete. Ebben az iskolában ukrán-magyar nyelven folyik az oktatás, ami azt jelenti, hogy fele-fele  arányban  müködnek  ukrán és magyar osztályok,  444 diákot oktat benne 56 tanár. Rendszeresen hittanórákat is tartanak. /Igazgató: Ködöböcz István/.

 

 

Kicsit odébb,Jánosi központja felé haladva  található a 86 szállóvendég befogadására alkalmas   Helikon szálló, amely a Jánosi kúltúrház épületének  kivásárlása révén, Bíró Tibor vállalkozó keze munkáját dícséri.Tágas szobák, konferenciaterem, európai szintü kiszolgálás  várja itt a pihenni vágyókat.De van itt szauna, táncterem, 500 férőhelyes moziterem/. Mellette posta,takarékbank,orvosi rendelő,ugyancsak itt helyezkedik el a községháza épülete.

 

Szemben terül el a „Barna György” sportpálya, amely egy 1966-ban ,mindössze 32 évesen, tragikus körülmények közt elhunyt ,kíváló futbalista, tanár és egyben  Jánosi község egykori polgármestere ,Barna György  nevét kapta.  Ötévente nemzetközi emléktornát rendez tiszteletére az önkormányzat és a veterán sportolók helyi szövettsége. A pályán emlékoszlop őrzi soha el nem halványuló emlékét  /az oszlopon lévő plakett Ortutay Zsuzsanna érdemes művész alkotása/, melyet 1996-ban , halálának 30-ik évfordulója alkalmából allitatott a jánosi önkormányzat.

     

Jánosi sportélete a kezdetektől fogva igen intenziv, sok remek sportoló nevelődött  itt fel,köztük Béres Viktor futballkapus,valamint Babják Béla ,a jánosi sportélet szerelmese,szervező és drukker,mindketten már csak néhaiak.Emléktábla őrzi emléküket a  sportpálya lelátóján.Már-már hagyománnyá válik a községben a „Béres Viktor –emléktorna”is, amely nemcsak Ukrajnán belűl, de nemzetközi szinten is mind ismertebbé és nevezetesebbé válik.

  

Kicsit távolabb  a sztálinizmus  áldozatainak emelt emlékművet láthatjuk,melyet Veress  Péter tervezett.

Ebben a szoborparkban áll a második világháború önkéntesei emlékének tisztelgő emlékoszlop is.

Ugyanitt kerűlt 2010 szeptember 26-án  felavatásra II Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem faszobra,melyet Sárossy Tibor sárospataki faszobrász faragott és melyet Pácin község önkormányzata ajándékozott  testvértelepülésének-Jánosinak. Barati Attila,Pácin község  polgármestere, valamint Pandák Pál ,a Seprődi János kórusszövettség elnökségi tagja személyes munkájukkal is hozzájárúltak a szobor körüli földterület rendezéséhez. Az avatóünnepségen fellépett a budapesti Kecskés együttes,akik korhű zenei előadást tartottak Rákóczi életéről, valamint fellépett Dévai Nagy Kamilla dalénekes is,elbűvölve hangjával a hallgatóságot.

 

 

Tovább haladva megtekinthetjük a jánosi liceum épületét,mely intézmény  mezőgazdasági jellegű,szakmunkásokat képez és arról nevezetes, hogy Ukrajnában az egyetlen,  kizárólag magyar nyelven oktató ,szakintézmény.75 diák tanul itt./Igazgató: Doma István/.

   

 

Néhány lépésnyire áll a jánosi református templom,melynek központi hajója  a  14-ik században épült, bővítése a 18-ban fejeződött be.  Müemlékként van számontartva ./Pocsai Vince tiszteletes/.

 

 

 

 

Ugyancsak Jánosiban 1827-ben épült a görögkatolikusok temploma,amely még  a szovjet érában ,azaz 1976-ban lett restaurálva./Egressy Miklós parókus/.

 

 

 

 

2002-ben lett megalapítva Jánosiban a Beregvidéki Borház,melyet  ugyancsak helyi vállalkozó irányít.Borkóstolók és ízes magyar  vacsorák várják  az ide betérőket.

 

 

 

 

Szemben egy mini szállodával, a szomszédságában pedig gazdabolttal és  egy kialakulóban lévő tájházzal.

 

 

Nem messze innen a jánosi ovoda épülete található, melyben 2 csoport működik,34 gyemeket számlál  / Intézményvezető Dudás Ilona/.

 

 

 

 

 

 

 Kicsit arrébb,úgy kétszáz méternyire,Bakó Sándor helyi vállalkozó motelt üzemeltet,13 szobával és banketteremmel.

 

 

 

Egy pillanatra bekukkanthatunk Bojtos Bea  ABC-jébe, ahol bőséges árúkészlet áll rendelkezésünkre.

 

 

 

 

 

És végezetül betérünk egy frissítő italra  a helyi Találka étterembe,itt fejezzük be túránkat, és ismerkedésünket Jánosival.

Összeállitotta:

Barta Márta, Jánosi község polgármestere

Jánosi,2011,április 3.