Середа., 05. серпня 2020

 

                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

Про положення «Про порядок здійснення контролю 
за виконанням власниками приватизованих (відчужених)
об ’єктів спільної   власності територіальних громад сіл,
селища району Берегівської районної ради, умов
договорів   купівлі-продажу (відчуження)

              Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Програми приватизації майна спільної власності терторіальних громад сіл, селища Берегівського району на 2011-2015 роки, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 

       1. Затвердити положення «Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов  договорів  купівлі-продажу (відчуження)» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління майном, планування територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою територій (Іванюк М.М.)

Голова  ради                                                                       А.А.Бігарі

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Рішенням районної ради 
                                                                          від «___»_____ 2012 року № ___

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених)  об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов договорів  купівлі-продажу (відчуження) .

            Положення про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених)  об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов договорів  купівлі-продажу (відчуження) (далі - Положення), розроблено відповідно до Законів         України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні з урахуванням „Порядку   здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації із   змінами   затвердженими   Наказом  Фонду державного майна України від 11.03.2011 р. № 337.

            Положення регламентує основні правила організації та здійснення контролю за виконаннямвласниками приватизованих (відчужених) обєктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов договорів купівлі-продажу (відчуження).

1. Загальні положення.

          1.1. Контроль за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів, умов договорів купівлі-продажу (відчуження), здійснює постійно діюча комісія по перевірці виконання умов договорів купівлі-продажу майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища району (надалі - комісія), яка створена згідно розпорядження голови районної ради та керується у своїй  роботі цим положенням.

         За рішенням голови комісії, здійснення перевірки може бути одноособовим або групою фахівців, що входять до складу комісії.

         1.2. Контроль за виконанням власниками приватизованих (відчужених) обєктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища районуумов договорів купівлі-продажу (відчуження), здійснюється шляхом проведення комісією перевірок виконання  покупцями  зобов’язань, взятих на себе за результатами викупу, аукціону чи конкурсу з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, які відображені у договорах купівлі-продажу (відчуження), а у разі виявлення невиконання зазначених зобов’язань застосування до покупців санкцій, передбачених законодавством і умовами договорів.

         1.3.При здійсненні контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об'єктів   спільної    власності     умов договорів купівлі-продажу   (відчуження) комісія керується  цим Положенням.

         1.4. У процесі проведення перевірки використовуються документи покупця , копії документів органів місцевого самоврядування та інших організацій, що стосуються виконання умов договору (конкретний склад документів у кожному окремому випадку визначається з урахуванням особливостей об’єкта, що продається).

         1.5. В окремих випадках  допускається здійснення перевірки без виїзду до об’єкта приватизації  шляхом надання покупцем необхідних документів безпосередньо до комісії.      1.6. Перевірки можуть бути:

         1.6.1. Плановими – проводяться   згідно планів , які   складаються   один раз на  рік поквартально  та затверджуються  розпорядженням голови районної ради. Берегівська районна рада   є  органом приватизаці.    Включення   до графіку тих  чи  інших    договорів  купівлі-продажу  здійснюється  на підставі  поточного  аналізу  інформації  про приватизовані об’єкти, який  надає відділ   управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради.

         Контролю підлягають всі договори купівлі-продажу (відчуження), що  не зняті з контролю на час складання плану перевірок на квартал.

         1.6.2. Позаплановими – проводяться  на підставі звернень громадян та юридичних осіб, пропозицій та запитів депутатів районної ради або вищого рівня,  правоохоронних органів, тощо.

         1.7.  Комісія має забезпечити:

         1.7.1. Охоплення протягом року перевірками  договорів, термін виконання обов’язків по яких закінчується в поточному році;

         1.7.2. Щоквартальну перевірку договорів, термін виконання обов’язків по яких підпадає на поточний квартал;

         1.7.3. Зняття з контролю договорів купівлі - продажу після повного виконання його умов (незалежно від термінів їх виконання, визначених договором), включаючи  ці договори до планів щоквартальної перевірки; 

         1.7.4. Виконання окремих доручень  контролюючих органів щодо проведення цільових перевірок.

2. Порядок проведення перевірки виконання умов договору.

          2.1. Перед проведенням перевірки комісії потрібно ознайомитися з такими документами:

         2.1.1. договором купівлі-продажу (відчуження) та в разі наявності - додатковими угодами до нього;

         2.1.2. копіями договів подальшого відчуження об’єкта (у разі факту подальшого відчуження об’єкта);

         2.1.3. актами попередніх перевірок;

         2.1.4. документами претензійно-позовної роботи, яка проводилася за результатами попередніх перевірок;

         2.1.5. листуванням щодо даного договору.

         2.2. Для визначення фактичного стану виконання покупцем умов договору залучаються наступні документи при перевірці  щодо :

         2.2.1. розрахунків за придбаний об’єкт, а саме: платіжні доручення, за якими кошти покупця були перераховані за об’єкт приватизації (відчуження), виписки банку, довідка районного фінанансового управління райдержадміністрації, тощо;

         2.2.2. проведення  страхування об’єкта приватизації на користь балансоутримувача  - до набуття повного права власності (права володіння, користування і розпорядження) на об’єкт  приватизації , а саме:  договір про страхування об’єкта;

         2.2.3. використання об’єкта приватизації, а саме: відповідні  підтверджуючі документи, дозвіл (патент), ліцензію на здійснення такого виду діяльності або свідоцтво про сплату єдиного податку;

         2.2.4. збереження та створення нових робочих місць, а саме:  щодо виконання цих умов покупцями - фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності) перевіряти трудові договори, укладені між покупцями - фізичними особами (підприємцями) та працівниками, які зареєстровані у державній службі зайнятості ;

         2.2.5. проведення  благоустрою прилеглої до приватизованого об’єкта території;

         2.2.6. переобладнання    приміщення, яке повинно  проводитись   за  погодженням проекту  з відповідними службами;

         2.2.7. виконання покупцями взятих на себе інвестиційних зобов’язань (або інших зобов’язань, що мають грошовий вираз) , а саме : платіжні доручення, виписки банків, тощо;

         2.2.8. будівництва і реконструкції, а саме: матеріали для перевірки виконання зобов’язань щодо здійснення програми технічної реконструкції,  акти робочих комісій про прийняття у експлуатацію об'єктів, тощо;

         2.2.9. утримання об’єкта приватизації та прилеглої території  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних та екологічних норм , а саме: наявні акти перевірок пожежної служби, санітарно-епідеміологічних органів;

         2.2.10. добудови об’єкта незавершеного будівництва, а саме: відповідні документи про прийняття в експлуатацію закінченого  об’єкта у порядку, встановленому законодавством;

         2.2.11. оформлення згідно чинного законодавства договорів користування земельними ділянками під приватизованими  об’єктами.

3. Оформлення результатів перевірки.

          3.1. Результати перевірок оформляються актами перевірок.

         3.2. До акта додаються належним чином оформлені документи (копії), які використовувалися під час перевірки, що підтверджують висновки, зазначені в акті.  Конкретний склад цих документів визначається комісією, яка визначає їх відповідність, достатність та достовірність для підтвердження зафіксованих в акті перевірки висновків.

         3.3. У разі незгоди покупця  з висновками, зробленими комісією у ході і відображеними в акті перевірки, їх оскарження здійснюється у письмовому вигляді.
4. Застосування санкцій за невиконання умов договорів.

 

         4.1. У разі виявлення в результаті перевірки факту порушення умови (умов) договору, органом приватизації застосовуються до покупця санкції, передбачені чинним законодавством та/або умовами договору.

         У разі якщо за результатами перевірки комісія приймає рішення про необхідність застосування до покупця санкцій, направляється попередження або претензія з метою безпосереднього врегулювання  з покупцем питання щодо виконня взятих на себе обов’язків.

         У разі, коли за результатами контролю за виконанням покупцем умов договору комісія приймає рішення про необхідність розірвання договору і за відсутності при цьому пропозиції або згоди покупця на його розірвання, порушується питання про розірвання договору та повернення об'єкта приватизації у комунальну власність у судовому порядку.

         У разі виникнення об’єктивних  обставин невиконання взятих на себе обов’язків пропонується  внесення змін та доповнень до договорів купівлі-продажу.

5. Зняття договору з контролю.

          5.1. Зняття з контролю кожного конкретного договору здійснюється у разі:

         5.1.1. повного виконання його умов (незалежно від термінів їх виконання, визначених договором), що підтверджено актом перевірки;

         5.1.2. отримання рішення суду про розірвання договору (або визнання його недійсним) та повернення об’єкта у комунальну власність (після виконання рішення суду);

         5.1.3. отримання рішення суду про те, що зобов'язання покупця, визначені договором, слід вважати виконаними.

6. Прикінцеві положення. 

         6.1. При  проведенні  перевірки  членам   комісії    забороняється  втручатися у  діяльність покупця , використовувати   матеріали  і  документи перевірок для цілей, не передбачених  цим Положенням.

         6.2. Документи   та матеріали   стосовно    контролю  за     договорами купівлі-продажу приватизованих   об’єктів  повинні   зберігатися   у в ідділі по управлінню та приватизації міської комунальної власності.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Берегівської районної ради

«Про положення про порядок здійснення контролю за виконанням власникамиприватизованих (відчужених)   об ’єктів спільної   власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов договорів   купівлі-продажу (відчуження)»

         1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

         Відсутність прописаної законодавством  процедури  здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради

         На даний момент в Берегівському районі відсутній єдиний документ, який би врегулював процедуру здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу (відчуження).

         2. Цілі державного регулювання.

         Метою здійснення регуляторного акту є забезпечення виконання власниками приватизованих об'єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в повному обсязі.

          3. Альтернативні способи досягнення цілей.

         Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.

         4. Опис механізмів, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

         Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми – відсутності механізму (прописаної процедури) здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу (відчуження) об’єктів спільної власності. Положення  «Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, умов договорів  купівлі-продажу (відчуження)» забезпечить контроль за дотриманням доцільного, ефективного використання майна, що знаходиться на території району. Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань пов’язаних  з   спільним  майном територіальних громад сіл, селища Берегівського району.

         5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

         Прийняття цього регуляторного акту дозволить прискорити досягнення зазначеної мети - забезпечення виконання власниками приватизованих об'єктів спільної власності умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в повному обсязі.

          6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

 

Сфера впливу

 

Вигоди

 

Витрати

Інтереси суб'єктів господарювання

Інформованість   по  процедурі проведення перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу  (відчуження) об’єктів спільної власності.

Витрати пов’язані з невиконанням покупцями взятих на себе зобов’язань:

- пеня, штрафні санкції;

- нотаріальне посвідчення додаткових договорів.

Інтереси органів місцевого самоврядування

Посилення контролю за відповідальністю покупців  щодо дотримання взятих на себе зобов’язань по виконанню умов договорів купівлі-продажу об’єктів спільної власності.                    

Витрати робочого часу пов’язаного з підготовкою регуляторного акту та проведення процедури його прийняття.

         7. Строк дії акта.

Строк дії зазначеного акту необмежений з можливістю внесення змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

         8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         1.Наявність або відсутність скарг покупців щодо інформованості по процедурі проведення перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу  (відчуження) об’єктів спільної власності.

         2. Наявність або відсутність зауважень щодо додержання вимог даного Положення   при  проведенні   перевірок.

         9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності акту буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких встановлена дія акта.

Повторне відстеження результативності здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник відділу управління об’єктами

спільної власності територіальних громад сіл,

селища  району Берегівської районної ради                                                                                                                                                                                  І.А.Дерцені

 

Примітка

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати письмовій формі поштою за адресою : 90202, м. Берегово, вул.. Мукачівська, 6 каб. 32 або факсом за номером 2-32-54.