П'ятниця., 08. грудня 2023

изображение viber 2022 09 23 11 09 14 253

До уваги бажаючих стати присяжними Берегівського або Виноградівського районного суду 

У відповідності до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та з метою забезпечення належного здійснення судочинства на території Берегівського району, Берегівська районна рада розпочала формування списку присяжних для Берегівського та Виноградівського районного суду Закарпатської області. 

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Берегівського Виноградівського районного суду Закарпатської області та виявили бажання бути присяжним, просимо Вас у строк до 14.10.2022 року подати до Берегівської районної ради за адресою: м. Берегове, вул. Мукачівська, 6, такі документи: 

 

1.  Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Берегівського районного суду(див. зразок). 

2.  Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування. 

3.  Копія ідентифікаційного коду. 

4.  Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.

5.  Документ, що підтверджує відсутність судимостей. 

6.  Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року; 

7.  Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного. 

 

ПАМ’ЯТКА  ПРИСЯЖНОГО

Хто такі присяжні? 

Присяжний – це  особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Хто може бути присяжним? 

Присяжними можуть бути:

 • громадяни України;
 • віком від 30 до 65 років;
 • які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду;
 • володіють державною мовою.

Хто не може бути присяжним? 

Присяжними не можуть бути:

 • особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного;
 • особи, які мають не зняту чи непогашену судимість;
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • народні депутати України, члени, Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Крім того, голова суду  увільняє від виконання обов’язків присяжного:

 • особу, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також особу, яка має дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримує дітей-інвалідів або членів сім’ї похилого віку;
 • керівника або заступника керівника органу місцевого самоврядування;
 • особу, яка через свої релігійні переконання вважає для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
 • іншу особу, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вона посилається.

До розгляду яких справ залучаються присяжні? 

У цивільному судочинстві розглядають справи про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

У кримінальному судочинстві:

         Участь присяжних передбачена лише у суді першої інстанції у справах щодо
злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі.

Які обов’язки присяжних? 

При розгляді справ у суді присяжні зобов’язані:

 • справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 • дотримуватися правил суддівської етики,
 • виявляти повагу до учасників процесу;
 • не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 • виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Які гарантії мають присяжні? 

Гарантії присяжних на час виконання ними обов'язків у суді:

 • зарахування часу виконання присяжними обов'язків у суді до трудового стажу*;
 • збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
 • заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;
 • виплата винагороди за час проведений в суді;
 • відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
 • застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

*Роботодавець зобов'язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ними обов'язків в суді. 

Які особливості оплати праці присяжних? 

Присяжному за час виконання ним обов'язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу до якого належить:

 • ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій він бере участь як присяжний;
 • участь присяжного в судовому засіданні;
 • перебування присяжного в нарадчій кімнаті;
 • час очікування присяжним початку судового засідання, який визначено в процесуальному документі, у разі зміщення графіку засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному документі, до фактичного початку судового засідання).

Виплата винагороди присяжному здійснюється на підставі письмової заяви присяжного.

Яка відповідальність присяжних?

На присяжних під час виконання ними обов'язків у суді поширюється
дія підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції» про обов'язок декларування та відповідальність за корупційні
правопорушення.

Оскільки статус присяжних є аналогічним статусу суддів і вони є суб’єктами е-декларування, тож і присяжні мають обов’язок подавати е-декларації

Як стати  присяжним? 

 • Особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до Берегівської районної ради із заявою про включення до списку присяжних.

Берегівська районна рада формує і затверджує список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними. 

 • У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам місцева рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. Список присяжних направляється у відповідний суд.
 • Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі у конкретній справі.
 • Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні.
 • Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність.
 • Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ КАНДИДАТА У ПРИСЯЖНІ 

Берегівська районна рада 

Петрова Петра Петровича 

(адреса постійного місця проживання) 

Контактний номер телефону: 

ЗАЯВА 

Прошу обрати мене до складу присяжних Берегівського районного суду Закарпатської області. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні. 

Надаю   згоду   на   використання   та   обробку   моїх   персональних   даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Додатки: на ____ арк.

 дата              підпис