Неділя., 24. січня 2021

ПРОТОКОЛ

розширеного засідання постійної комісії Берегівської районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології та охорони навколишнього природного середовища по питанню утилізації рудних відвалів Мужіївського золоторудника ПРАТ «Карпатська рудна компанія»

22 листопада 2019 року                                                                  м. Берегово

Присутні члени постійної комісії : Могачек Н.Б., Баканчош Л.Л., Фурман Л.П., Якоб Л.Л.

Запрошені: Шін. Й.Б. – голова Берегівської районної ради, Горват В.С. – заступник голови Берегівської районної ради, Петрушка І.Ш. – голова Берегівської райдержадміністрації, Баб'як З.А. – Берегівський міський голова, Пейтер Ч.А. – депутат Закарпатської обласної ради Ваш О.О. – голова фракції «КМКС-ПУУ», Ковач З.Ю. – голова фракції «Єдиний Центр», Граб Н.Я. – голова фракції «Солідарність» та представники засобів масової інформації.

Присутні представники ПРАТ «Карпатська рудна компанія» : Ільін А.В. – керівник ПРАТ «Карпатська рудна компанія», Стукан П.П. – технологічний партнер, Танчинець М.В. – керівник безпекового блоку компанії, Рахімов Є. представник «Авелана голд»

Порядок денний:

1. Про наслідки діяльності ТОВ «Закарпатполіметали».

2. Про інформацію ПРАТ «Карпатська рудна компанія» щодо переробки та утилізації рудних відвалів та хвостосховищ, що розташовані на території Мужіївського золоторудника.

3. Висловлення власних позицій (точок зору) учасниками розширеного засідання постійної депутатської комісії районної ради з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, агропромислового комплексу та розвитку села.

1. Про наслідки діяльності ТОВ «Закарпатполіметали».

СЛУХАЛИ: Шін Й.Б. – голову ради, який розповів присутнім, що ТОВ «Закарпатполіметали» розпочало свою діяльність по виробництву і збагаченню золотополіметалевих руд 23червня 1999 року.

На початок 2007 року запаси штокведових рудних тіл, що розроблялись на протязі 1999-2006 років майже вичерпались і в зв’язку відсутністю коштів на подальшу геологічну розвідку та впровадження нового технологічного циклу переробки руди з застосуванням гідрометалургійних технологій підприємство зупинило виробничу діяльність.

Всім відомо, що протягом останніх років ТОВ «Закарпатполіметали» знаходилось в скрутному становищі, яке спричинено неналежним інвестуванням підприємства. В результаті у грудні 2006 року підприємство припинило виробничу діяльність.

У 2008 році анульовано дію спецдозволу на користування надрами від 03 червня 2002 № 2693 виданого ТОВ «Закарпатполіметали».

Постановою Господарського суду Закарпатської області від 16 лютого 2010 року ТОВ «Закарпатполіметали» визнано банкрутом та розпочато щодо нього ліквідаційну процедуру.

Мужіївське золотополіметалеве родовище здійснює негативний вплив на навколишнє природне середовище. Основними джерелами забруднення є два відвали рудних та рудовміщуючих порід, які містять сульфіди і окиси важких металів. Рудний відвал розташований на проммайданчику ТОВ «Закарпатполіметали» біля с.Мужієво, рудовміщуючий - на проммайданчику біля м.Берегово.

Ці відвали були накопичені в процесі здійснення геологорозвідувальних робіт, які проводились Закарпатською геологорозвідувальною експедицією до передачі родовища в експлуатацію Дирекції будівництва Мужіївського золотополіметалевого комбінату в 1996 році.

Закарпатською геологорозвідувальною експедицією було проведено дослідження еколого-геологічної обстановки території Мужіївського родовища. В задачу досліджень входило встановлення пріоритетного ряду забруднюючих речовини, співставлення вмісту металів у воді та в грунтах із нормативами, визначення міграційних форм важких металів. За даними спектральних аналізів руд і рудовміщуючих порід був встановлений ряд забруднюючих речовин у відібраних пробах. Це елементи ІІ та ІІІ класів токсичності.

На прилеглих до рудника в с.Мужієво територіях зафіксовано перевищення вмісту свинцю, цинку та міді у пробах грунтів.

Під впливом атмосферних опадів проходять процеси вивітрювання рудовміщуючих порід і окислення сульфідів – заліза, цинку, олова. В підошві відвалів формуються води з підвищеною мінералізацією, низьким рН, збагачені сульфатами та тяжкими металами.

Після атмосферних опадів у вигляді дощу всі ці води зі сторони відвалу біля с.Мужієво стікають у меліоративні канали, які впадають в канал Верке, зі сторони відвалу над містом Берегово – у нагірно-вловлюючу канаву і також в подальшому транспортуються в канал Верке.

В процесі своєї діяльності ТОВ «Закарпатполіметали» створило хвости збагачення руд у значній кількості.

Враховуючи те, що збагачувальна фабрика не працює вже багато років через відсутність циркуляції пульпи та води пройшов процес ущільнення хвостів. На глибині понад 1 метр, хвости представлені обводненою масою. Достовірно визначити об’єми накопичених хвостів визначити практично неможливо, як і оцінити ступінь надійності дамби.

Дослідженням підземних та поверхневих водних ресурсів в зоні розташування відвалу руди біля с.Мужієво встановлено, що фільтрат із відвалів, який стікає у меліоративні канали, містить солі важких металів.

Наявність значного перевищення вмісту кадмію у колодязях питної води в с.Мужієво однозначно спричинена інфільтрацією дощових кислотних стоків у підземні горизонти із ставка-відстійника, який розташований безпосередньо біля крайніх будинків на цих вулицях. Він був побудований для вловлювання твердого стоку, який поступає із проммайданчика рудника у меліоративні канали.

На завершення своїх слів голова районної ради Шін Й.Б. представив присутнім Ільін Арсена Валерійовича - директора ПРАТ «Карпатська рудна компанія» та надав йому слово.

2. Про інформацію ПРАТ «Карпатська рудна компанія» щодо переробки та утилізації рудних відвалів та хвостосховищ, що розташовані на території Мужіївського золоторудника.

СЛУХАЛИ: Ільін А.В. - директора ПРАТ «Карпатська рудна компанія», який інформував про планову діяльність ПРАТ «Карпатська рудна компанія». Так, планова діяльність передбачає проведення утилізації рудних відвалів гірських порід, з метою вилучення з них наступних сульфідних мінералів: пірит (FeS2), галеніт (PbS), сфалерит (ZnS)і халькопірит (FeCuS2). Середній вміст компонентів в даних відвалах наступний: Fe —6%, Pb —0,8%, Zn —0,65%, Cu —0,05%, а також Cd —0,025%. В процесі проведення планової діяльності вміст важких металів буде зменшено до: Fe —0,9%, Pb —0,09%, Zn —0,05%, Cu —0,008%, Cd—0,002%. Максимальне вилучення сульфідних мінералів унеможливить продовження процесів окислення і зниження рН стічних вод. При цьому, вміст компонентів у пісках та шламах буде наближатися до фонових значень для вміщуючих гірничих порід ділянки. Супутньо отримані піски і шлами будуть складовані для наступного використання їх у якості сировини, придатної для виробництва будівельної кераміки (цегли, черепиці, тощо). Схема утилізації рудних відвалів розроблена на підставі чисельних наукових лабораторних технологічних досліджень. Останніми доведено ефективність впровадження гравітаційної схеми вилучення з відвалів важких металів за допомогою води. Всього, на промислових майданчиках родовища накопичено до 150 тис. тонн рудних відвалів, які займають площу понад 4 га.

Відтак, Ільін А.В. коротенько розповів про технологію розробку відвалів, яка ведеться відкритим способом без зовнішнього відвалоутворення екскаватором та транспортуванням породи конвеєром безпосередньо у приймальний бункер щокової дробарки збагачувальної установки. Середня відстань перевезень —0,2-0,3 км. Порода з відвалу піддається 2-х стадійному дробленню у щоковій та конусній дробарках до фракції 5-10 мм, далі подрібнюється у кульовому млині до фракції <100 мм. Подрібнена маса за допомогою гідроциклона і насосів подається на гравітаційне збагачення до центробіжних концентраторів і флотомашини для більшого вилучення тонких сульфідних мінералів. Отриманий в результаті колективний концентрат (промпродукт) пакується у стандартні мішки (біг-бег) ємністю 1 т і автомобільнимтранспортом відправляється на переробку на металургійний завод компанії Nyrstar (Бельгія), який на сьогодні є одним із провідних виробників рафінованого цинку (частково свинцю). Піски та шлами трубопроводом подаються у відстійник, де проходить їх гравідаційна диференціація і освітлення. Осаднені піски екскаватором виймаються і самоскидом перевозяться на підготовлену ділянку в межах території планової діяльності для їх складування і наступного використання за призначенням. Очистку відвалів від важких металів заплановано провести безпосередньо на місці їх складування використавши для цього чистогравітаційну методику - апаратами, що працюють на воді. Розроблена технологічна схема дозволяє вилучити колективний концентрат (промпродукт) до 85-90% сульфідних мінералів заліза, свинцю та цинку, і відповідно очистити відвали від важких металів. Потужність відвалів становить від 2 до 12 м. Сприятливі умови їх розташування дозволяють виконати їх переробку.

На звершення свого виступу представив присутнім ксерокопії дозвільних документів. Виступаючий запевнив усіх, що у процесі переробки робиться дроблення і змішування з водою, а також офіційно, як керівник підприємства заявив, що ніяких хімічних елементів у ході утилізації та переробки відвалів компанія не буде використовувати.

ВИСТУПИЛИ: Граб Н.Я. – голова фракції БПП «Солідарність», яка запитала, що куди після використання буде діватись вода?

Ільін А.В. - директор ПРАТ «Карпатська рудна компанія», який зазначив, що 85-90% води буде використовуватись у замкнутому циклі. Виступаючий додав, що на підприємстві на даний час працює більше 20 чоловік, а на всіх етапах переробки буде залучено близько 30-35 чоловік.

Керівник компанії також додав, що у керівництва ПРАТ «Карпатська рудна компанія» побутує така думка, щоб один раз на квартал усі бажаючі могли прийти на підприємство, де будуть організовуватись огляди з тією метою, щоб усім стало зрозуміло - на підприємстві немає нічого такого, що турбувало б суспільство і кожний міг спитати про все те, що його цікавить з приводу процесу переробки та отримав фахову відповідь.

Граб Н.Я. – голова фракції БПП «Солідарність», яка зауважила, що у пункті 2 переліку документів, який був розданий присутнім на засіданні, зазначено що є дозвіл на користування надрами який отриманий ще у 2012 році.

Ільін А.В. - директор ПРАТ «Карпатська рудна компанія», який повідомив, що даний дозвіл був отриманий ще компанією попередником і перейшов до ПРАТ «Карпатська рудна компанія» після викупу і він дійсний до 19 березня 2032 року.

Ваш О.О. – голова депутатської фракції «КМКС» - ПУУ, який також зазначив, що екологічна карта також видана ще 2011 році, а з того часу вже минуло вісім років.

Ільін А.В. - директор ПРАТ «Карпатська рудна компанія» поінформував, що в інформації, яка роздана присутнім на засіданні є посилання, за яким можна знайти нову екологічну карту.

Граб Н.Я. – голова фракції БПП «Солідарність», яка додала, що існує недовіра та виникає багато запитань у населення, тому, що всі попередні компанії, так само як тепер і «Карпатська рудна компанія», запевняли, що є всі необхідні документи та дозволи, що вони також були об’єктами державного нагляду та контролю, але від їхньої діяльності на території Мужіївського родовища нічого не змінювалося. Виступаюча, зауважила, що необхідно роз’яснити населенню «людською» мовою, що це за технологічний процес переробки відвалів із залученням тільки чистої води, щоб населення наближених до рудника сіл розуміло, що відбуватиметься і не переживало з приводу подальшого водопостачання цих населених пунктів.

СЛУХАЛИ: Стукан П.П. - технологічного партнера ПРАТ «Карпатська рудна компанія», який розповів про технологію вилучення важких металів із відвалів руди. Так, відвали будуть загружатись у бункер, де відбуватиметься процес дроблення 0,4 міліметри і змішуватиметься тільки з водою без усіляких реактивів та домішків. Після цього ця суміш буде подаватися у збагачувальний пристрій, який під дією гравітаційної сили і води розділятиме суміш на легкі та важкі фракції. Важкі фракції збиратимуться у концентрат і будуть паковуватись у біг-беги і вивозитись на переробку за межі області. Легкі фракції у вигляді кварцового піску і води поступатимуть за допомогою гідротранспорту у відстійник, де вода буде відстоюватись біля 1,5-2 годин і вже освітлена насосами буде подаватись знову на фабрику. В обороті буде залучено біля 85% води, а за годину під час процесу буде використовуватись біля 250 кубів. Приблизно 10-25% свіжої води буде добавлятись у процес. На балансі підприємства є скважина, також встановлені ліміти використання води, які складають 750 кубів на добу і цієї кількості достатньо для робіт та відповідно не буде порушено потребу у постачанні води навколишніх сіл.

ВИСТУПИЛИ: Пейтер Ч.А. – депутат Закарпатської обласної ради, який поцікавився, що якщо шляхом відстоювання буде освітлюватись вода то потрібно було побудувати басейни, також запитав які об’єми цих басейнів, де вони знаходяться, який у них рівень безпечності та чи є дозвільні документи на них.

Стукан П.П. - технологічний партнер ПРАТ «Карпатська рудна компанія», зазначив, що басейни побудовані на території підприємства на землях рудника і знаходяться над селом Мужієве. Вони побудовані згідно затвердженого проекту до якого є відповідна проектна документація і дозвіл на будівництво вищезгаданих басейнів – відстійників. Виступаючий також додав, що об’єм одного відстійника 38 тис. кубів, а другого 8 тис. кубів.

Баб'як З.А. – Берегівський міський голова, який зауважив, що вже проводиться друге засідання комісії і знову виникають одні й ті ж самі запитання та запропонував проводити такі засідання на території підприємства і керівництву підготувати відповідний пакет документів та інформацій, які б надавали відповідь на будь-які запитання. Виступаючий додав, що основна проблема компанії це публічність її діяльності, тобто, щоб у населення не виникало побоювань щодо можливості використання підприємством у процесі переробки різних хімічних елементів, наприклад таких, як ціанід, щоб кожен бажаючий мав можливість у відкритому доступі ознайомитися з технологією переробки рудних відвалів. На думку виступаючого, дану екологічну проблему звичайно потрібно вирішувати і у її вирішення великі надії покладаються на ПРАТ «Карпатська рудна компанія».

Стукан П.П. - технологічний партнер ПРАТ «Карпатська рудна компанія», який зазначив, що в Україні законодавством заборонено ввіз ціаніду на територію України а тим паче його використання.

Пейтер Ч.А. – депутат Закарпатської обласної ради, який поцікавився, чи є на підприємстві такі лабораторні пристрої, які будуть вимірювати кількість шкідливих викидів у повітря.

Стукан П.П. - технологічний партнер ПРАТ «Карпатська рудна компанія» відповів, що ні термообробка ні відсіювання у процесі переробки відвалів не застосовуються, це повністю мокрий процес, тому викидів у повітря у вигляді пилу чи осадів не буде.

СЛУХАЛИ: Рахімов Є. - представник «Авелана голд», який поінформував про те, що задля відкритості діяльності підприємства планується до розробки туристичний маршрут пов'язаний з історією від початку заснування та видобування золота на території Мужіївського золото рудника. Крім того, будуть відновлені копальні, які вже не працюють, а також турецька штольня, якій не одна сотня років. Виступаючий додав, що в рамках вищезгаданого маршруту будуть розроблені графіки екскурсійних відвідувань, але метою підприємства Авелана Голд є вирішення екологічної проблеми, яка утворилась за всі роки діяльності на золоторуднику.

ВИСТУПИЛИ: Шін Й.Б. – голова ради, який зауважив про те, чи не буде впливати процес переробки відвалів, а саме викиди важких металів на вирощування фруктів та городини для навколишніх сіл, та чи не загрожує діяльність ПРАТ «Карпатська рудна компанія» розвитку туризму.

Рахімов Є. - представник «Авелана голд» зазначив, що концептом даного проекту є саме екологічна складова, яка б не наносила шкоди життєдіяльності населення і цю інформацію в першу чергу необхідно донести до людей.

3. Висловлення власних позицій (точок зору) учасниками розширеного засідання постійної депутатської комісії районної ради з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, агропромислового комплексу та розвитку села.

СЛУХАЛИ: Могачек Н.Б. – голову постійної депутатської комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології та охорони навколишнього природного середовища, яка повідомила, що на першому виїзному засіданні комісії, яке відбулось на території рудника, всі присутні оглянули територію та ознайомились з процесом переробки, але схвилювало питання ізоляції водосховищ.

Стукан П.П. - технологічний партнер ПРАТ «Карпатська рудна компанія» повідомив, що внесено зміни до проектної документації і планується провести понизу цих відстійників ущільнення глиною та застелити все відповідною плівкою і додав, що наступного разу при огляді всі будуть бачити, що з відстійників нічого не буде витікати, обидва відстійники будуть ущільнені та ізольовані.

Шін Й.Б. – голова ради повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання сесії районної ради і запропонував керівництву ПРАТ «Карпатська рудна компанія» взяти участь у засіданні та поінформувати депутатський корпус про діяльність підприємства, оскільки проблеми екологічного стану Мужіївського золоторудника є наболілим питанням вже багато років, тому потрібен постійний контроль по стану справ та щоденний зв'язок суспільства, органів місцевого самоврядування та громадськості з керівництвом ПРАТ «Карпатська рудна компанія» з метою вирішення усіх наявних проблем з цього приводу.

Петрушка І.Ш. – голова Берегівської РДА,запропонував у разі якщо є така можливість ще перед засіданням сесії районної ради організувати та відвідати разом з охочими депутатами підприємство, для того щоб наочно переконатись у технологічному процесі переробки відвалів про який розповідали представники компанії на сьогоднішньому засіданні.

СЛУХАЛИ: Могачек Н.Б. – голову голову постійної депутатської комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології та охорони навколишнього природного середовища, яка повідомила, що порядок денний розширеного засідання вичерпано і оголосила про завершення засідання.

Голова постійної комісії                                              Н.Могачек