Ma 2020. április 01., szerda, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.
Nem léteznek fordítások.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проекту детального плану «Детальний план територій земельної ділянки
ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство», площею 4,7166 га, розташованої
за адресою: смт. Батьово, вул.Колійна,19-В (у межах населеного пункту)»

 

Замовник

Батівська селищна рада Берегівського району Закарпатської області

90212, смт Батьово, вул. Кошута, буд. 128

тел.: 03141-49355

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ,

weв-caйт: http://beregvidek.gov.ua

код ЄДРПОУ 22093410

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проект детального планування «Детального плану територій земельної ділянки площею 4,7166 га, кадастровий номер: 2120455400:02:000:0031 розташованої за адресою: смт.Батьово, вул.Колійна,19-В (у межах населеного пункту) розроблено на підставі рішення Батівської селищної ради від 25.01.2019р. №514 та завдання на проектування.

Проект детального планування території розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.04.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,вулиць,залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій", ДСТУ 35-87-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

 

Ймовірні наслідки

 
 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Ймовірні наслідки для довкілля, в тому числі для здоров’я населення відсутні.

Уточнення планувальної структури і функціонального призначення проектованої території в межах вулиці Колійної в смт. Батьово для подальшого збільшення потужності елеватору ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» та розміщення об’єктів технічного і інженерного забезпечення об’єкту.

- для територій з природоохоронним статусом

Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на громадських слуханнях.

У разі не затвердження детального плану території, потужність елеватору залишається без змін.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам, вимогам пам’ятко охоронного законодавства.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

· отримання рецензії та висновків до проекту містобудівної документації;

· погодження містобудівних перетворень з органами охорони культурної спадщини;

· розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

· проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації .

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розроблений у відповідності до державних будівельним нормам, санітарних норма і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Батівської селищної ради у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.