Неділя., 24. січня 2021

       Оголошення

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішень Берегівської районної ради від 20.10. 2017 року

№ 223-XIІІ/7 «Про створення Берегівського районного інклюзивно-ресурсного центру», від 22.12.2017 року № 238-ХІV/7 «Про питання фінансово-господарської діяльності Берегівського районного інклюзивно-ресурсного центру», від 27.06.2018 року № 299-XVI/7 «Про затвердження Положення про Берегівський районний інклюзивно-ресурсний центр»,

№ 300-XVI/7 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Берегівського районного інклюзивно-ресурсного центру та посад педагогічних працівників центру» оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Берегівського районного інклюзивно-ресурсного центру.

Вимоги до кандидатів:

ü вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», "Корекційна освіта", "Дефектологія", "Психологія";

ü стаж роботи за фахом не менше 5-ти років;

ü вільне володіння державною мовою;

ü володіння комп`ютерною технікою.

Для участі у конкурсі конкурсній комісії подаються такі документи:

ü копія паспорта громадянина України;

ü копія ідентифікаційного коду;

ü письмова заява про участь у конкурсі;

ü копія (копії) документа (документів) про освіту;

ü заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією;

ü згода на збір та обробку персональних даних;

ü копія військового квитка (для військовозобовязаних  та особова картка

    працівника (типової форми П2);

ü копія трудової книжки;

ü одна фотокартка розміром 3х4 см.

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 8 год. 00 хв. 21 липня 2018 року по 17 год. 00 хв. 19 серпня 2018 року включно.

Документи можна надсилати поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА : 90202, вул. Мукачівська, 6 м. Берегово , Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «КОНКУРСНА КОМІСІЯ ». 

Контакти: 2-32-50

Документи можна подавати особисто за адресою відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА : 90202, вул. Мукачівська, 6 м. Берегово.