Ma 2020. november 26., csütörtök, Virág napja van. Holnap Virgil napja lesz.

Beregszászban ülésezett a megyei koordinációs tanács

 A Zakarpatpolimetali Kft. tevékenységének a környezetre gyakorolt káros hatása, a következmények felszámolására irányuló elsődleges intézkedések, valamint a megye közútjainak megfelelő állapotban való tartása — ezek és más kérdések szerepeltek a helyi önkormányzatok munkájával foglalkozó megyei koordinációs tanács Beregszászban megtartott kiszállásos ülésének napirendjén.

Az értekezlet munkájában részt vett Ivan Baloga, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Volodimir Zakurenij első elnökhelyettes, Volodimir Hoblik, a megyei állami közigazgatási hivatal elnökhelyettese, Mihajlo Popovics, a megyei tanács apparátusának ügyintézője, Beregszász város és a Beregszászi járás elöljárói, a megyei tanács képviselői, valamint számos polgármester, a járási tanácsok elnökei, valamint a meghívott vendégek.
A koordinációs tanács ülésén Ivan Baloga rámutatott, hogy a muzsalyi aranybánya tevékenysége során felhalmozódott ökológiai problémák orvoslása meghaladja a megye lehetőségeit. „Azon dolgozunk, hogy a kérdés megoldásába minél több szakértőt vonjunk be, a közösen kidolgozott javaslatokat pedig megküldjük a központi hatalmi szerveknek. Az intézkedések egy részét önerőből is végre tudjuk hajtani, a többi megoldásához számítunk Kijev támogatására.” 
Jurij Bandurovics, a megyei állami ökológiai felügyelőség képviselője az aranybányának a környezetre gyakorolt káros hatásáról szólva számos hiányosságra hívta fel a figyelmet. Megtudhattuk, hogy a vállalat 5 évvel ezelőtt beszüntette munkáját, majd rá egy évre a megyei gazdasági bíróság csődeljárást indított ellene, ami azóta is folyik. A vállalat területén 5 meddőhányó található, amelyekben 164 ezer tonna érctartalmú kőzet van. A környezetszennyezés forrásai éppen ezek a meddőhányók, amelyek szulfidokat és nehézfém-oxidokat tartalmaznak. „A laboratóriumi elemzések alátámasztották, hogy az innen a talajvízbe kiszivárgó nehézfém mennyisége jelentős mértékben meghaladja a határértékeket” — mutatott rá Jurij Bandurovics. 
Vaszil Skljanka, a Kárpátaljai Geológiai Expedíció vezetője szerint a helyzet nem is olyan katasztrofális, mint ahogy egyesek állítják. „Több módszert is kidolgoztunk a nehézfémek semlegesítésére, ezek sikeresen alkalmazhatók Muzsalyban is.”  
Ficaj László, Muzsaly polgármestere a lakosság véleményét tolmácsolta. „Az ökológiai probléma megoldása nem tűr halasztást. Sürgősen ki kell építeni a központi ívóvízhálózatot is.” 
Volodimir Hoblik, a megyei állami közigazgatási hivatal elnökhelyettese úgy vélte, hogy mindenekelőtt meg kell vizsgálni a meddőhányó töltésének szilárdságát. „Szinte lehetetlen pontosan meghatározni a felgyülemlett meddő kőzet mennyiségét. Az eróziós folyamatok intenzitása a töltésen akár fel is gyorsulhat. Ráadásul helyben eredetileg csak ideiglenes elhelyezésben gondolkodtak...” 
A napirendi kérdéssel kapcsolatban több határozatot is elfogadtak, így: szakvéleményt kell készíteni a környezetszennyezés mértékéről; a probléma elhárításával kapcsolatban megfelelő munkatervet kell kidolgozni; az ezekkel, valamint Muzsaly község vezetékes ivóvízzel való ellátásával kapcsolatos kiadásokra a megyei tanácsnak külön programot kell kidolgoznia. 
A koordinációs tanács napirendjének következő, nem kevésbé fontos kérdése a közutak állapota volt. A jelenlevőket Vaszil Zajac, a megyei közútkezelő vállalat vezetőjének helyettese tájékoztatta. Mint megtudhattuk, a megye közúthálózata 3347 kilométert tesz ki, ezen belül 2711 km a helyi és 636 km az országos jelentőségű út. Az utak 62 százaléka hegyvidéken, 55 százaléka a folyók közelében fekszik. Az idei évtől megváltozott az ágazat         finanszírozása: a járműadó eltörlése miatt (az illetéket az üzemanyag árába építik be) az utak javítására a megye az állami költségvetésből kap szubvenciót. „Az utak karbantartására és folyó javítására évente közel 150 millió hrivnyára van szükség. Eddig mindössze 37 milliót kaptunk.” 
Vaszil Zajac továbbá elmondta, hogy a megyében elkezdődött a kommunális tulajdonú utak javítása. Ezek listáját a közelmúltban hagyta jóvá a megyei tanács költségvetési bizottsága. 
A koordinációs tanács tagjai konstatálták: a megye közútjainak állapota nem kielégítő, az ágazat finanszírozása nem elégséges. A jövőben a közútkezelővel szembeni egyik fő elvárás a javítási munkálatok minőségének betartása lesz. 
A koordinációs tanács munkáját összegezve Ivan Baloga elmondta: „Az aranybányának a környezetre gyakorolt hatásaira eddig nem fordítottunk megfelelő figyelmet. Eljutottunk arra a bizonyos mezsgyére, amelyet nem szabad átlépni. Annak idején, a vállalat beindításakor mindenki — a társadalom, a helyi hatalom — pozitív eredményekre, a Beregvidék szociális-gazdasági fellendülésére számított. A probléma mihamarabbi megoldása érdekében konkrét cselekvési tervet kell kidolgozni, amely megvalósításában számítunk a kormányzat támogatására is.” 
A megye közútjai állapotát értékelve a megyei tanács elnöke őszintén elismerte, hogy az valóban sok kívánnivalót hagy maga után. „A régiók tanácsának legutóbbi ülésén Viktor Janukovics államfő éles kritikát fogalmazott meg az utak helyzetével kapcsolatban.”  
Az ülés befejeztével a koordinációs tanács tagjai ellátogattak a Zakarpatpolimetali Kft.-hez, ahol a helyszínen tájékozódtak a dolgok jelenlegi állásáról. Péter Csaba, a megyei tanács képviselőjének meghívására megtekintették a Beregszászi Konzervgyárban és a Cotnar-M Kft.-nél folyó ipari termelést.

  

A Kárpátaljai Megyei Tanács  
sajtószolgálata 
Fotó: a Beregszászi Járási Tanács  
sajtószolgálata