Ma 2020. április 01., szerda, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

 Tanácskoztak a beregvidéki polgármesterek                   

 2011. április 28-án a járási tanács üléstermében megtartották a járás községi/nagyközségi tanácsai elnökeinek, valamint a végrehajtó bizottságok titkárainak szeminárium-értekezletét. 

A  megbeszélés napirendjén az alábbi kérdések szerepeltek: a szerzői jogok megsértésének felszámolásáról, valamint a zenei alkotások és a hangfelvételek felhasználásáért járó honorárium kifizetési kötelezettségéről; a 2010–2011. évi fűtési idény összegzéséről, valamint a helyi önkormányzati szerveknek a következő fűtési idényhez való felkészülésével kapcsolatos feladatairól; a járás helyi jelentőségű közútjai leltárba vételéről; a környezetrendezési és fásítási akció eredményeiről.
A szeminárium résztvevői megvitatták a helyi költségvetések 2011 első negyedévi teljesítésének menetét, a költségvetések bevételi része teljesítésének problémáit és lehetőségeit, illetve a járás községei/nagyközsége által elhasznált energiahordozókért való elszámolás helyzetét.
Braun Béla, a járási tanács elnökhelyettese a helyi költségvetések gyarapítása pótlólagos forrásai felkutatásának és kiaknázásának szükségességére hívta fel a jelenlévők figyelmét.
Ihor Szviscso kihangsúlyozta: a települések további környezetrendezése érdekében összehangoltabb cselekvésre van szükség a helyi önkormányzatok részéről. Élve az alkalommal, a járási állami közigazgatási hivatal elnöke köszönetet mondott a helyi tanácsok vezetőinek a környezetrendezési és fásítási hónap magas szinten történő lebonyolításáért.

 A járási tanács sajtószolgálata/ Beregi Hílap